Wat zie jij in jouw Waddengebied?

Begin 2020 startte Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) de campagne Wad Zie Jij. We vroegen bewoners van het Waddengebied welke objecten ze niet (meer) vinden passen bij de kernwaarden van Werelderfgoed Waddenzee. En wat naar hun mening gedaan moet worden om deze wel “werelderfgoedwaardig” te maken. In totaal is er ruim 300 keer gestemd en zijn er 14 nominaties binnengekomen voor gebouwen, objecten en (braakliggende) terreinen die eigenlijk niet (meer) passen bij de kernwaarden van werelderfgoed Waddenzee. De resultaten van deze campagne bundelden we in het magazine Wad Zie Jij.

In het magazine Wad Zie Jij lichtten we zes van de genoemde objecten uit met de mening van verschillende bewoners. Architecte Nynke-Rixt Jukema vertelt hoe zij in haar werk omgaat met de relatie tussen gebouwen en hun omgeving. En journalist en schrijver Nynke de Jong doet een ode aan het Waddengebied in een column. Tot slot vertelt PRW-programmadirecteur Hendrikus Venema hoe het vervolg er uit ziet.

Vervolg 2021

Het was de bedoeling om daarna de resultaten van de campagne te bespreken op een bewonersavond. Die kon helaas (tot 2x aan toe) niet doorgaan vanwege COVID-19. Daarom nu de resultaten in magazine-vorm. In 2021 werken we de resultaten van Wad Zie Jij verder uit met hulp van experts. We vragen de experts om de ideeën verder aan te vullen en te concretiseren op een manier waarbij de gebouwen wél goed passen in hun omgeving.

Veel leesplezier en dank voor jullie stem en/of nominaties!

Klik hier voor het magazine

 • 2stemmen

  Oude kartinghal Stappeland

  B: “Een lelijk enorm groot gebouw wat al sinds minstens drie jaar niet meer gebruikt wordt.

 • 29stemmen

  Voormalig zwembad Tropica Ambla/Aqua Plaza

  Het voormalig zwembad Aqua Plaza (Tropica Ambla) staat er in zwaar vervallen staat bij. De aanblik is daardoor niet fraai en met de ruimte gebeurt verder niks. De koepels hebben wel een mooie constructie.

 • 3stemmen

  Bijgebouwtje bij Stationsgebouw Zoutkamp

  H: “Het gebouw is in zeer slechte staat, maar is buiten nog compleet en hoort bij de geschiedenis van Zoutkamp. Rond 1917 gebouwd. Veel reizigers die vanuit Groningen kwamen en de boot naar Schiermonnikoog (over de Waddenzee) namen kwamen hier aan of vertrokken hier. Het gebouw z ou opgeknapt moeten worden want er is al veel verdwenen in Zoutkamp.”

 • 22stemmen

  Reclameborden

  M: “In voorjaar en zomer 2019 stonden er grote reclameborden op de kwelder, buitendijks bij Holwerd en bij ’t Skoar, op plekken waar de runderen liepen. In Holwerd stond het reclamebord langs de weg naar de veerboot, in gebied van Staatsbosbeheer, de kwelder Holwerd Oost. De wagen met dat bord is na ongeveer een week, na diverse klachten, binnendijks neergezet (en SBB had geen toestemming gegeven voor de plaatsing buitendijks), waar de reclame de hele zomer de Grândyk heeft ‘gesierd’. Het bord buitendijks bij ’t Skoar is voor zover ik weet daar enige tijd blijven staan. Heel jammer dat reclame het uitzicht over de kwelder verpest. Ik hoop van harte dat er in 2020 géén reclame buitendijks wordt neergezet…”

 • 6stemmen

  Monotone dijken

  G: “Waterveiligheid in de vorm van steeds hoger wordende zeedijken verkleint de risico’s, maar zorgt er ook voor dat er nog maar weinig directe verbindingen met de dynamische Waddenzee overblijven. Een veilige kust vergroot daarmee de ‘kloof’ tussen land en Waddenzee. Wel veiligheid, geen vermaak. Het bestaande historisch gegroeide stelsel van de dromer, slaper en wakerdijken kan ook de basis vormen voor een waterkerend en attractief dynamisch wadlandschap in een brede zone langs de kust.”

 • 5stemmen

  Steenfabriek te Oostrum

  S: “De steenfabriek is de versteende / verstilde plek waar de waddenklei tot baksteen werd gebakken als basis van vele bouwwerken in het Noorden van Fryslân.

  het ligt bovendien aan één van de belangrijkste van de wadden-kreken (Dokkumer Diep) tussen Dokkum en het Lauwersmeer.”

 • 54stemmen

  Hotel ’t Punthoofd

  In Formerum aan Zee op Terschelling staat het voormalige appartement-hotel ’t Punthoofd al jaren leeg. Het hotel heeft tussen 1994 en 1999 ook dienstgedaan als AZC, maar wegens achterstallig onderhoud moest het worden ontruimd door het COA. Sindsdien is er niks veranderd aan de situatie. Wat vind jij dat er op deze prachtige locatie in de duinen gerealiseerd kan worden?

 • 27stemmen

  Boorplatform Zuidwal

  Je ziet het vanaf de boot naar Vlieland en Terschelling: het onbemande platform Zuidwal. Het is de enige plek in de Waddenzee waar gas wordt gewonnen. De productie is de laatste jaren laag en zal volgens de huidige planning in 2035 worden beëindigd. Wat doen we met dit platform als het niet meer in gebruik is?

 • 31stemmen

  Kunstwerken rond de dijken

  “Als ik richting de kust tijd komt op een gegeven moment de zeedijk in beeld. Een uniek landschapselement, een ononderbroken lijn in het landschap. Helaas is nu de nieuwe trend hierop kunst te plaatsen waardoor dit unieke beeld verstoord wordt. De waardering voor kunst is subjectief. En ik vind het erg jammer dat dit nu bovenop de dijk moet. Herstel liever voor dat geld de broedvogel biotoop zodat de enorme aantallen broedvogels van weleer terug kunnen komen, meer passend bij een N2000 gebied.”

 • 29stemmen

  Verkeerslicht op Texel

  Op heel Texel is maar 1 kruispunt met verkeerslichten. Deze verkeerslichten staan vlakbij de haven om het verkeer van en naar de veerboot te reguleren. Een verkeerslicht doet denken aan een stedelijke omgeving en niet aan een (wadden)eiland. Is er geen andere oplossing met goede inpassing? Deze verkeerslichten staan vlakbij de haven om het verkeer van en naar de veerboot te reguleren. Het lijkt logischer om hier een rotonde te realiseren, want nu ontstaan er vaak files. Wat zie jij?

 • 30stemmen

  Industrie Harlingen

  Er komen veel nominaties binnen over de industrie bij Harlingen, pal aan de Waddenzee.

  L: “Dit industrieterrein met een aantal grote blokkendozen, waaronder die van de zoutfabriek en de REC, is een verkeerd soort blikvanger aan de Waddenzee.

  M: “De REC met zijn vele storingen uitstoot van o.a. teveel zoutzuur en pal naast de Waddenzee dat hoort niet en kan niet langer.

 • 17stemmen

  Zendmasten

  Middenin de natuur ineens een 40 meter hoge zendmast. Een onontkoombare situatie, want de masten zijn nodig om als eiland(bewoners) goed bereikbaar te zijn. Moeten en kunnen we deze masten niet anders inpassen in de natuur?

 • 10stemmen

  Parkeerdekken

  De parkeervoorzieningen in de havens zijn belangrijk, maar de parkeerdekken bij de havens zijn vooral functioneel vormgegeven. Hun huidige uiterlijk draagt niet bij aan de waddenbeleving. Moeten en kunnen we ervoor zorgen dat het Waddengevoel al begint bij de reis naar de eilanden? Wat zie jij?

 • 17stemmen

  Steenfabriek Delfzijl

  De Steenfabriek blijft in zijn huidige vorm bestaan. De fabriek valt namelijk onder een provinciaal sloopverbod voor karakteristieke panden in het aardbevingsgebied in Noord-Groningen. De ambitie is om de fabriek te restaureren en een nieuwe functie te geven. Een museum is een van de opties. Wat vind jij?

Meer informatie
Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) zet zich in de kernwaarden en beleving van ons Waddengebied te behouden, te bevorderen en verder te ontwikkelen. Dit vraagt niet alleen om een kritische kijk naar nieuwe ontwikkelingen, maar ook goed te kijken naar het bestaande. Hoe ziet onze ruimtelijke omgeving er nu uit, wat valt ons op en welke gebouwen, objecten en (braakliggende) terreinen hiervan passen eigenlijk niet (meer) bij onze gezamenlijke kernwaarden en zouden we op termijn afscheid van moeten nemen of duurzame herbestemming moeten krijgen. Hierover valt natuurlijk altijd te twisten en dat is juist goed! Programma naar een Rijke Waddenzee wil graag de discussie hierover aanjagen vanuit uw perspectief en gevoel bij wat een Werelderfgoed is of zou moeten zijn en uw beleving over wat hierbij aansluit, maar ook vooral wat niet (meer) past.

Wad zie jij is een initiatief van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en draagt bij aan het thema Versterken Kernwaarden Werelderfgoed.